تصویر محصول نام محصول قیمت
خرید زردچوبه
فروش عمده زردچوبه قلم
42,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید زردچوبه گیاهینه
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه
52,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
قیمت پودر زردچوبه
فروش عمده پودر زردچوبه
49,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر زردچوبه عزت
فروش عمده پودر زردچوبه عزت IZZAT
51,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت هل اکبر بنفش
فروش عمده هل اکبر بنفش
770,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید هل شکسته
فروش عمده هل سبز شکسته MYQ
445,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید فلفل سیاه دان
فروش عمده فلفل سیاه دان ریز ویتنامی
145,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
تولید فلفل سیاه
فروش عمده فلفل سیاه دان
150,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید فلفل سیاه درشت
فروش عمده فلفل سیاه دان 6 میل
155,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر فلفل سیاه
فروش عمده پودر فلفل سیاه
160,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید فلفل سیاه عزت
پودر فلفل سیاه عزت IZZAT
160,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید دارچین
فروش عمده چوب دارچین (قلم)
95,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر دارچین
فروش عمده پودر دارچین
105,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر دارچین عزت
پودر دارچین عزت IZZAT
115,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید دارچین سیگاری
فروش عمده دارچین سیگاری یا لوله ای
200,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید سیاه دانه
فروش عمده سیاه دانه
79,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید زنجبیل
فروش عمده زنجبیل قلم
97,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر زنجبیل
فروش عمده پودر زنجبیل چینی
100,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید زنجبیل آفریقایی
فروش عمده زنجبیل قلم آفریقایی
81,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر زنجبیل
فروش عمده پودر زنجبیل نیجریه
83,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر زنجبیل
فروش عمده پودر زنجبیل مخلوط چینی و نیجریه
95,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
کشت فلفل چیلی
فروش عمده فلفل قرمز
60,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت فلفل قرمز ایرانی
فروش عمده پودر فلفل قرمز ایرانی
50,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید فلفل قرمز چیلی
فروش عمده پودر فلفل قرمز چیلی
150,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید فلفل قرمز خشک
فروش عمده فلفل قرمز خشک شده
50,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پاپریکا خشک
فروش عمده فلفل پاپریکا خشک شده
85,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پول بیبر ترکیه
فلفل قرمز پول بیبر ترکیه
155,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پول بیبر
فلفل قرمز پول بیبر 450 گرمی
90,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید میخک
فروش عمده میخک
345,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چوب میخک
فروش عمده چوب میخک
165,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید جوز هندی
فروش عمده جوز هندی
350,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید تخم گشنیز
فروش عمده تخم گشنیز
41,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر آویشن
فروش عمده پودر آویشن
240,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر پاپریکا
فروش عمده فلفل پاپریکا
80,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر پاپریکا
فروش عمده پودر فلفل پاپریکا چینی
82,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید نمک صورتی هیمالیا
فروش عمده نمک صورتی
45,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید لیمو عمانی
فروش عمده لیمو امانی ( لیمو عمانی)
95,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید لیمو عمانی سیاه
فروش عمده لیمو عمانی سیاه
99,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر لیمو
فروش عمده پودر لیمو بدون هسته
94,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر لیمو عمانی
فروش عمده پودر لیمو امانی ( گرد لیمو )
38,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر لیمو سیاه
فروش عمده پودر لیمو عمانی سیاه
38,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پرک لیمو
فروش عمده پرک لیمو عمانی
285,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید اسلایس لیمو خشک
فروش عمده اسلایس لیمو خشک
107,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید مغز لیمو عمانی
فروش عمده مغز لیمو عمانی
330,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید غنچه گل محمدی
فروش عمده غنچه گل محمدی
395,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید غنچه گل محمدی لاله زار
غنچه گل محمدی لاله زار کرمان
450,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پر گل محمدی خشک
فروش عمده برگ گل محمدی
495,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گل محمدی خشک
فروش عمده گل محمدی خشک
260,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید اسلایس سیر خشک
فروش عمده سیر خشک
92,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر سیر
فروش عمده پودر سیر
45,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر سیر
فروش عمده پودر سیر
45,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و پودر سماق قهوه ایی
فروش عمده پودر سماق قهوه ای
170,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر سماق قرمز
فروش عمده پودر سماق قرمز
170,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت سماق دان
فروش عمده سماق دان
100,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پیاز خشک
فروش عمده پیاز خشک
82,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر پیاز
فروش عمده پودر پیاز
39,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید تخم شربتی
فروش عمده تخم شربتی ریز
110,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید تخم ریحان
فروش عمده تخم ریحان سبز
85,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید خاکشیر
فروش عمده خاکشیر
210,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید بارهنگ
فروش عمده بارهنگ
255,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید اسفرزه
فروش عمده اسفرزه
73,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید دانه چیا
فروش عمده دانه چیا
145,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید زیره سبز
فروش عمده زیره سبز
135,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
zire p
فروش عمده پودر زیره سبز
115,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید زیره سیاه
فروش عمده زیره سیاه
165,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید برگ آویشن شیرازی
فروش عمده برگ آویشن شیرازی
450,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید برگ آویشن صادراتی
آویشن برگ صادراتی
610,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید آویشن باریک
فروش عمده آویشن باریک (کوهی)
190,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ریشه جوز
فروش عمده ریشه جوز هندی
89,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر ریشه جوز
فروش عمده پودر ریشه جوز (خسرودار)
92,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
juz p 1
فروش عمده پودر جوز هندی
365,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید دانه خردل
فروش عمده خردل زرد
84,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر خردل
فروش عمده پودر خردل
89,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید فلفل سفید
فروش عمده فلفل سفید
315,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر فلفل سفید
فروش عمده پودر فلفل سفید
295,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ادویه کاری
فروش عمده ادویه کاری
85,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ادویه مرغ و ماهی
فروش عمده ادویه مرغ و ماهی
111,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ادویه کاری
فروش عمده ادویه خورشتی
130,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ادویه گرم ماسالا
فروش عمده ادویه گرم ماسالا (گراماسالا)
215,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ادویه فلافل
فروش عمده ادویه فلافل
132,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ادویه قورمه سبزی
فروش عمده ادویه قورمه سبزی
111,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر موسیر
فروش عمده پودر موسیر
150,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر گوجه
فروش عمده پودر گوجه فرنگی
80,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت عمده وانیل خرسی
فروش عمده وانیل خرسی 500 گرمی معمولی
69,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
پودر نارگیل
فروش عمده پودر نارگیل
63,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت عمده پودر نارگیل چرب
پودر نارگیل چرب
85,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید رازیانه
فروش عمده رازیانه
56,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گلپر
فروش عمده گلپر اردبیلی
85,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر گلپر
فروش عمده پودر گلپر
95,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید بادیان ستاره ای
فروش عمده بادیان ستاره ای (انیسون ستاره ای)
400,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید زنجبیل قلم هندی
زنجبیل قلم هندی
78,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر انبه
فروش عمده پودر انبه
53,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید فلفل قرمز عنابی
فروش عمده فلفل قرمز عنابی
98,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید دانه کتان
فروش عمده تخم کتان قرمز (بزرک)
52,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید اسپند
فروش عمده اسپند سرت شده
36,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید اسپند
فروش عمده اسپند نخودی
25,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید کندر اصل
فروش عمده کندر خوراکی
210,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید کندر آتشی
فروش عمده کندر غیر خوراکی
135,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید جینسینگ
فروش عمده جینسینگ سفید
1,200,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
قیمت گیاه جینسینگ
فروش عمده جینسینگ قرمز
1,150,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید قهوه سبز
فروش عمده دان قهوه سبز
84,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
سنبل‌الطیب
فروش عمده سنبل الطیب
600,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گل بابونه شیرازی
فروش عمده گل بابونه شیرازی
400,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گل بابونه افغانستان
فروش عمده گل بابونه افغانستان
265,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر بابونه
فروش عمده پودر بابونه شیرازی
110,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گل گاوزبان
فروش عمده گل گاوزبان
765,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید اسطوخودوس
فروش عمده اسطوخودوس
225,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای کوهی
فروش عمده چای کوهی
230,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید بهار نارنج
فروش عمده بهارنارنج
165,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای ترش
فروش عمده چای ترش (قرمز)
120,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای ترش فله
فروش عمده چای ترش رنگ روشن
215,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای ترش
چای ترش ایرانی
365,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای سبز خارجی
فروش عمده چای سبز خارجی
157,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پنیرک
فروش عمده پنیرک
خرید چای سبز
فروش عمده چای سبز ایرانی
70,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای سبز قلبی شکل
فروش عمده چای سبز پوئر (Pu-erh)
98,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید به لیمو
فروش عمده به لیمو
135,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای بلومینگ
فروش عمده چای بلومینگ (شکوفا شونده)
1,365,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای به
فروش عمده چای به
100,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای سیب
فروش عمده چای سیب
80,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای سفید
فروش عمده چای سفید
1,550,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید صمغ عربی
فروش عمده صمغ عربی
230,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید صمغ زدو (صمغ فارسی)
فروش عمده صمغ فارسی (زدو)
55,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید جوهر لیمو
فروش عمده جوهر لیمو
125,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید کنجد سفید
فروش عمده کنجد سفید
63,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید کنجد سفید ایرانی
فروش عمده کنجد سفید ایرانی
79,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید کنجد قهوه ای
فروش عمده کنجد قهوه ای
61,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید کنجد مشکی
فروش عمده کنجد مشکی
63,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر سنجد
فروش عمده پودر سنجد
42,900 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید شکر تیغال
فروش عمده شکر تیغال
750,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ترنجبین
فروش عمده ترنجبین
235,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید به دانه
فروش عمده به دانه
525,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گل ختمی
فروش عمده گل ختمی سفید
215,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گل ختمی بنفش
فروش عمده گل ختمی بنفش
190,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پونه خشک
فروش عمده پونه خشک
70,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید نعنا خشک
فروش عمده نعنا خشک
فروش عمده نعنا فلفلی
فروش عمده نعناع فلفلی
خرید شوید خشک
فروش عمده شوید خشک
115,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید مصطکی اصل
فروش عمده مصطکی
400,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید موسیر خشک
فروش عمده موسیر خشک
185,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید برگ گزنه
فروش عمده برگ گزنه خشک
خرید برگ کاسنی
فروش عمده برگ کاسنی
خرید زرشک سیاه
فروش عمده زرشک کوهی (سیاه)
70,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گل همیشه بهار
فروش عمده گل همیشه بهار خشک
135,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید کتیرا
فروش عمده کتیرا
خرید پودر شیرین بیان
فروش عمده پودر شیرین بیان
50,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید ریشه شیرین بیان
فروش عمده ریشه شیرین بیان
50,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید برگ بو خشک
فروش عمده برگ بو
خرید رزماری
فروش عمده رزماری خشک
75,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید خولنجان
فروش خولنجان
275,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گل بنفشه خشک
فروش عمده گل بنفشه
1,700,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر حنا
فروش عمده پودر حنا فله ای
18,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر گرد نخل
فروش پودر گرد نخل
1,250,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر هل سبز
فروش عمده پودر هل سبز
605,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت عمده سقز
فروش عمده سقز صادراتی
450,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید کندش اصل
فروش عمده کندش
8,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
Placeholder
فروش روغن کندش اصل
250,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید تخم شنبلیله
فروش عمده تخم شنبلیله
45,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
شیرازی
فروش عمده قدومه شیرازی
195,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید بذر بالنگو
فروش عمده بذر بالنگو
265,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید زنیان
فروش عمده دانه زنیان
50,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
Placeholder
فروش عمده تخم ریحان بنفش
195,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید تخم خرفه
فروش عمده تخم خرفه
129,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
karafs
فروش عمده تخم کرفس
88,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید جوش شیرین فله
فروش عمده جوش شیرین
11,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت پودر ژلاتین
فروش عمده پودر ژلاتین
155,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید خلال بادام زمینی
فروش عمده خلال بادام زمینی
94,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید خلال بادام زمینی
فروش عمده خلال بادام درختی
273,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید خلال پسته
فروش عمده خلال پسته
871,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید عناب
فروش عمده عناب
38,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
kesh
فروش و قیمت عمده کشمش پلویی
خرید کشمش مویز
فروش عمده کشمش مویز
خرید آرد نخودچی
فروش عمده آرد نخودچی
45,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
nukhud
فروش عمده آرد نخود خام
40,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید پودر کاکائو
فروش عمده پودر کاکائو
110,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای ماسالا
فروش عمده چای ماسالا
86,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید نمک دریا
فروش عمده نمک دریا با سیب سلامت
4,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید نارگیل خشک
فروش عمده نارگیل خشک
115,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت عمده سدر
فروش عمده سدر
28,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید خمیر مایه
فروش عمده خمیر مایه
65,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید نشاسته ذرت
فروش عمده بیکینگ پودر
75,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
فروش بومادران
فروش عمده گل بومادران
80,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید سفید آب کف
فروش عمده سفید آب کف (اکسید روی)
350,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت شکر سرخ
فروش عمده شکر سرخ فله
37,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید صابون پیچ
فروش عمده صابون پیچ
48,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید عود عمده شیر
فروش عمده عود هفت شیر آفریقا
250,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید زاج سفید
فروش عمده زاج سفید
10,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید برگ زیتون خشک
فروش عمده برگ زیتون خشک
35,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید برگ سنا
فروش عمده برگ سنا
خرید پرسیاوشان خشک
فروش عمده پر سیاوشان خشک
325,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت فوفل
فروش عمده فوفل
225,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید انیسون
فروش عمده انیسون(بادیان رومی)
175,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید و قیمت بذر تره
فروش عمده بذر تره
100,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید نشاسته ذرت
فروش عمده پودر نشاسته
28,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
فروش عمده سماق
فروش عمده سماق خوشه ای
165,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید بادرنجبویه
فروش عمده بادرنجبویه (ملیس)
225,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید خرنوب اصل
فروش عمده خرنوب اصل ترکیه
190,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید سه پستان ریز
فروش عمده سه پستان ریز
95,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید سورنجان
فروش عمده سورنجان
110,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید هلیله سیاه
فروش عمده هلیله سیاه
135,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید مرزنجوش
فروش عمده مرزنجوش یزدی
200,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید گلنار فارسی
فروش عمده گلنار فارسی
خرید گل شقایق
فروش عمده گل شقایق خشک
300,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
Placeholder
فروش عمده کلپوره (مریم نخودی)
45,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید قرص کمر
فروش عمده قرص کمر
85,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید هلیله زرد
فروش عمده هلیله زرد
85,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
Placeholder
شیر خشت بسته بندی
12,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
Placeholder
فروش عمده نفتالین
100,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای سیب بهشت
چای سیب بهشت
80,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
فروش تره کوهی
فروش عمده تره کوهی
75,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید هل سبز درشت
فروش عمده هل سبز درشت
745,000 تومان قیمت هر کیلوگرم
فروش جنا
فروش عمده حنا
18,500 تومان قیمت هر کیلوگرم
خرید چای به بهشت
چای به بهشت
100,000 تومان قیمت هر کیلوگرم