صمغ

شیره گیاه از طریق پوست چوبی که دی اکسید کربن تولید مینماید، جریان پیدا میکند. گاهی اوقات این دی اکسید کربن باعث افزایش فشار در داخل درخت میشود. در این شرایط اگر زخم یا منفذی در پوست درخت وجود داشته باشد این فشار در نهایت نیرویی به شیره وارد میکند که باعث تراوش آن به بیرون میشود.

مشاهده همه 13 نتیجه

Call Now Button